ΝΑΞΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

Νάξος Σήμερα

Η Νάξος σήμερα, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης έχει ένα Δήμο, το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με έδρα τη Νάξο. Παλαιότερα ήταν 2 Δήμοι :Ο Δήμος Νάξου που περιλάμβανε 11 δημοτικά διαμερίσματα στα οποία και υπάγονταν 30 χωριά και οικισμοί, κυρίως, γύρω από τη Χώρα Νάξου και Ο Δήμος Δρυμαλίας που περιλάμβανε επίσης 11 δημοτικά διαμερίσματα στα οποία υπάγονταν τα υπόλοιπα 38 χωριά και οικισμοί κυρίως της κεντρικής, ανατολικής, βόρειας και βορειοδυτικής Νάξου. Συγκεκριμένα η διοικητική αυτή διαίρεση με τα επιμέρους διοικητικά διαμερίσματα και τα υπαγόμενα χωριά και οικισμούς σύμφωνα και με την απογραφή του 2001 κατοίκων είναι:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Η περιφέρεια δήμου Νάξου

Ο δήμος Νάξου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 21.143 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται τα:

Δημοτικό διαμέρισμα Νάξου [ 6.727 ] στο οποίο υπάγονται η ομώνυμη πρωτεύουσα Νάξος (Χώρα) [ 6.533 ], τα Αγκίδια [ 190 ] και η Μονή Χρυσοστόμου [ 4 ] Δ.δ. Αγίου Αρσενίου Νάξου [ 1.207 ], στο οποίο υπάγονται ο Άγιος Αρσένιος [ 664 ], η Αγία Αννα [ 192 ], οι Άγιοι Πάντες [ 26 ], ο Άγιος Προκόπιος [ 222 ], ο Μάραγκας [ 16 ], ο Μαστοράκης [ 10 ] και η Στελίδα [ 77 ] Δ.δ. Βίβλου Νάξου [ 807 ], που υπάγονται η Βίβλος [ 740 ] και η Πλάκα [ 67 ] Δ.δ. Γαλανάδου με μόνο το Γαλανάδο [ 425 ] Δ.δ. Γαλήνης — η Γαλήνη [ 192 ] Δ.δ. Γλινάδου — το Γλινάδο [ 509 ] Δ.δ. Εγγαρών — οι Εγγαρές [ 197 ]

Το νέο Δημαρχείο Νάξου

Δ.δ. Κινιδάρου Νάξου [ 501 ] που υπάγονται ο Κινίδαρος [ 409 ] και το Ακρωτήρι [ 92 ] Δ.δ. Μελάνων Νάξου|Δ.δ. Μελάνων [ 649 ], στο οποίο υπάγονται οι Μέλανες [ 417 ], ο Άγιος Θαλέλαιος [ 73 ], το Κουρουνοχώριον [ 110 ] και οι Μύλοι [ 49 ].
Δ.δ. Ποταμιάς Νάξου [ 362 ], που συναριθμείται από τη Μέση Ποταμιά [ 75 ], την Άνω Ποταμιά [ 174 ] και την Κάτω Ποταμιά [ 113 ].
Δ.δ. Σαγκρίου Νάξου [ 513 ], στο οποίο υπάγονται το Άνω Σαγκρίον [ 217 ], το Κανακάριον [ 34 ], το Καστράκι [ 160 ], το Κάτω Σαγκρίον [ 33 ], η Μικρή Βίβλα (Μικρή Βίγλα) [ 69 ] και η Παναγία (νησίδα) [ 0 ]

Τέως Δήμος Δρυμαλίας

Ο δήμος Δρυμαλίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.099 κατοίκους (Απογραφή 2001). Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Χαλκείου Νάξου [ 635 ], με υπαγόμενα τα χωριά Χαλκείον , Τσικαλαριό , Ακάδημοι, Καλόξυλος, Κεραμί και Ράχη .
Δ.δ. Απεράθου Νάξου (Απειράθου) [ 1.078 ], στο οποίο περιλαμβάνονται η Απείρανθος (τ. η Απείρανθος) [ 828 ], ο Αζάλας [ 28 ] το Κανάκι [ 23 ], η Κλειδώ [ 54 ], τα Λυγαρίδια [ 49 ], η Μουτσούνα [ 82 ] και ο Πάνερμος [ 14 ].
Δ.δ. Δαμαριώνος Νάξου [ 557 ], στο οποίο υπάγονται ο Δαμαριώνας [ 341 ], η Αγιασσός [ 136 ], η Βουρβουριά [ 19 ], ο Δαμαλάς [ 41 ] και το Πυργάκι [ 20 ].
Δ.δ. Δανακού — ο Δανακός [ 162 ] Δ.δ. Κεραμωτής — η Κεραμωτή [ 76 ] Δ.δ. Κορωνίδος [ 572 ], στο οποίο υπάγονται η Κορωνίς [ 310 ], η Αγιά [ 24 ], ο Απόλλωνας [ 104 ], ο Κάμπος [ 50 ], ο Μυρίσης [ 15 ], ο Ταξιάρχης [ 25 ], ο Φάρακλος ή Φαρακλό [ 16 ] και η Χίλια Βρύση [ 28 ].
Δ.δ. Κορώνου [ 744 ], στο οποίο υπάγονται η Κόρωνος [ 584 ], η Αργοκοιλιώτισσα [ 22 ], η Ατσιπάπη [ 25 ] και ο Λιώνας [ 113 ].
Δ.δ. Μέσης — η Μέση [ 116 ] Δ.δ. Μονής [ 230 ], στο οποίο υπάγονται η Μονή [ 230 ] και οι Σίφωνες [ 0 ] Δ.δ. Σκαδού — το Σκαδόν [ 126 ] Δ.δ. Φιλωτίου [ 1.803 ] με υπαγόμενα το Φιλώτι [ 1.702 ] και τον Καλαντό [ 101 ]

Λιμένας Νάξου

Το λιμάνι της Νάξου εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά πλοία. Ακόμα υπάρχει προβλήτα για μικρότερα πλοιάρια καθώς και επιβατικά πλοία ενδοκυκλαδικών πλοίων. Επιβατικά πλοία συνδέουν σε καθημερινή βάση το λιμάνι της Νάξου με αυτό του Πειραιά καθώς και με άλλα νησιά των Κυκλάδων. Το 2006 το συμβούλιο της επικρατείας ακύρωσε έργο επέκτασης του προβλήτα της αποβάθρας και της εκβάθυνσής του λόγω της ύπαρξης ενάλιων αρχαιοτήτων.
Χωριά Νάξου

Τα χωριά και οι οικισμοί Νάξου κατ΄ αλφαβητική σειρά:

Αγγίδια
Αγερσανί ή Άγιος Αρσένιος
Αγιά
Αγία Άννα
Αγιάσσος
Άγιος Θαλέλαιος
Άγιος Προκόπιος
Ακάδημοι

Άμπραμ
Άνω Ποταμιά
Απείρανθος
Απόλλωνας
Βίβλος
Γαλανάδο
Γαλήνη
Γλυνάδο

Δαμαλάς
Δαμαριώνας
Δανακός
Εγγαρές
Καλόξυλος
Κάμπος
Καστράκι
Κάτω Ποταμιά

Κεραμωτή
Κόρωνος
Κουρουνοχώρι
Κυνίδαρος
Κωμιακή
Λυώνας
Μέλανες
Μέση
Μέση Ποταμιά

Μονή
Μουτσούνα
Μύλοι
Πατρική
Πλάκα Νάξου
Σαγκρί
Σίφωνες
Σκαδό

Σκεπόνι
Ταξιάρχης
Τρίποδες
Τσικαλαριό
Φάρακλος
Φιλώτι
Χαλκί ή Χαλκείο ή Τραγαία
Χείμαρος
Χίλια Βρύση